Välkommen till Högskolan Dalarnas exjobbsportal

I slutet av utbildningen skriver de flesta studenter ett examensarbete. Detta är ett tillfälle för studenten att applicera sina teoretiska kunskaper på praktiska problem. Med fördel görs detta i samarbete med näringslivet utanför högskolans akademiska värld.

På denna portal kan du som student under "Student" skapa en profil för ett tänkt examensarbete.
Du som aktör kan här även lista studenter som söker examensarbeten och själv kontakta en student som du tror är passande.

Under "Företag" kan du som aktör publicera färdigt formulerade examensarbeten för studenter att söka.
Du kan även välja att bevaka ämnesområden du är intresserade av under "Bevakningar".

Vid frågor gällande exjobbsportalen,
kontakta Studenternas NäringsLivsEnhet
exjobb@nle.se