Företag

Här kan du som student under "Lista Exjobb" se vilka examensarbeten som finns att söka.
Du som aktör kan under "Lägg till Exjobb" publicera examensarbeten för studenter att söka.

Alla studenter skriver vanligtvis en slutuppsats på sin utbildning som även kallas för examensarbete. Det ligger i studenternas intresse att utveckla en idé eller/och lösa ett problem. Er verksamhet kanske har en ny idé som ni vill utveckla, eller ni kanske har existerande problem som ni vill lösa. Detta är ett toppentillfälle för er att låta färska och inspirerande ögon se in i er verksamhet och komma med nya idéer till utveckling och effektivisering. Passa på att samverka med en student från Högskolan Dalarna, passa på att öppna nya dörrar för er verksamhet.

Vem kan vara Uppdragsgivare?

En uppdragsgivare kan vara från näringslivet (företag/landsting/kommun/föreningar etc) som ser behov och intresse av att ta in en student för ett uppdrag. Uppdragsgivaren får gärna själv lämna in förslag till examensarbeten, men kan också lämna detta åt studenten.

Uppdraget

Det ska vara ett aktuellt problem och helst inget rutinartat arbete. Studien skall vara behövd och tillföra något inom sitt område, problemet ska inte vara utförligt behandlat tidigare.

Student, uppdragsgivare och handledare planerar tillsammans så att arbetet får rätt nivå och omfattning. Det är viktigt med en tydlig koppling till studentens tidigare akademiska kurser. När uppdragsgivare och student kommit överrens om upplägg och innehåll ska handledaren från högskolan godkänna det.

Uppdragsgivarens roll

Kontaktpersonen introducerar studenten på arbetsplatsen och ser till att studenten får tillgång till den information och det material som behövs för att göra ett bra arbete. Det är en fördel om kontaktpersonen är engagerad i frågan, resultatet blir då bättre för alla parter.