Förstudie för cykelprojekt för invandrarkvinnor

Borlänge kommun
Margareta Bolmgren
Borlänge/Falun
Samhälls- och beteendevetenskap, Folkhälsa, integration
HT12
10 veckor
  • Ekonomi, Samhälle & Turism
  • Svenska
Borlänge kommun har en hög andel nysvenskar, av vilka de flesta kommer från afrikanska länder. I dessa länder är det vanligt att pojkarna får lära sig cykla och simma, medan flickorna förväntas hjälpa till hemma redan från en ung ålder. För att öka invandrarkvinnornas delaktighet i det svenska samhället, deras självständighet och rörelsefrihet i landskapet vill vi undersöka ifall ett cykelprojekt för invandrarkvinnor kan genomföras.

Det som ska undersökas är:
- Finns det intresse hos kvinnorna själva för att lära sig cykla?
- Vilka eventuella hinder finns det?
- Vad behövs för att genomföra ett cykelprojekt och hur skulle ett sånt projekt se ut – ekonomi, lokaler, personella resurser?
- Finns erfarenheter från andra kommuner/aktörer?

Studenten förväntas kunna arbeta självständigt med detta, med stöd från kommunens folkhälsostrateg. Arbetet kommer att innefatta planering, genomförande och utvärdering och reflektion. Syftet är att få underlag på huruvida vi ska gå vidare med projektet. Är du intresserad av tvärsektoriella frågor som rör hälsa, miljö och människors livsvillkor, kontakta oss för mer information!

Webbsida: http://borlange.se/templates/BlgPage____507.aspx
Omfattning: Samhälls- och beteendevetenskap
Ämnesområde: Folkhälsa, integration
Geografiskt område: Borlänge Kommun
Genomförandeperiod: HT 2012
Det som ska undersökas är:
- Finns det intresse hos kvinnorna själva för att lära sig cykla?
- Vilka eventuella hinder finns det?
- Vad behövs för att genomföra ett cykelprojekt och hur skulle ett sånt projekt se ut – ekonomi, lokaler, personella resurser?
- Finns erfarenheter från andra kommuner/aktörer?