Ger mångfald på arbetsplatsen en ekonomisk förtjänst?

Johanna Andersson
Borlänge
070 582 79 04
Magister
HT12
  • Ekonomi, Samhälle & Turism
  • Svenska
  • Engelska
Jag är intresserad av mångfaldsfrågor och att undersöka om mångfalden på arbetsplatsen påverkar företagets resultat. Som kandidatuppsats skrev forskade jag kring mångfaldsfrågor ur ett grupppsykologiskt perspektiv, men vill nu gärna lägga på den ekonomiska aspekten och höja upp frågan på ledningsnivå. Jag ser min kandidatuppsats som en bra utgångspunk men vill gärna arbeta vidare på ett konkret företag. Kontakta mig om du är intresserad.