Inventering av skador på landsbygdsbyggnader

Byggnadsvård av ekonomibyggnader på landsbygden
Bengt Löfgren
bln@du.se
http:// .
Dalarna
Byggteknik
VT12
10 veckor
  • Teknik & Natur
  • Svenska
På landsbygden finns många olika träbyggnader som uppvisar skador av olika slag. Inventera ca 100 byggnader och katalogisera skadorna i några huvudgrupper samt ge förslag på hur de lämpligen kan åtgärdas. Det kan ex.v vara lador som glidit av grundstenarna och därvid börjat ruttna mot marken. Andra hus kan ha fått stora svackor på taken osv. Er rapport ska bli en bok som beskriver hur kulturbyggnader ska kunna repareras och underhållas.
Er rapport ska bli en bok som beskriver hur kulturbyggnader ska kunna repareras och underhållas.