Markinfästning till Katastroftält

Triple Steelix
Bengt Löfgren
Borlänge
Bygg-eller Maskinteknik
VT12
10 veckor
  • Teknik & Natur
  • Svenska
  • Engelska
Det finns ca 50 miljoner flyktingar och av dem har ca 2 miljoner tak över huvudet. Många av dessa personer finns kring ekvatorn men några miljoner finns i kalla länder. De kan vara flyktingar pga krig, jordbävningar eller översvämningar. Klimatet kan vara som här i Sverige. Triple Steelix har fått i uppdrag att konstruera och producera stommar till katastroftält på ca 18 m2 golvyta och för familjer med ca 5 medlemmar.
Stommarna består av rutor med 1800 mm sida både på väggar och tak. Stommarna kan monteras upp så att det blir enklare att tänka.

Gör beräkningar på vind resp. snölast på tälten. Ge därefter förslag på hur markfästen kan konstrueras med hänsyn till olika markförhållanden. Följ Svenska Byggnormen.
Gör beräkningar på vind resp. snölast på tälten. Ge därefter förslag på hur markfästen kan konstrueras med hänsyn till olika markförhållanden.