MPS-system

Isakssons Plåtslageri AB
Patrik Fäldt
patrik@isakssons.com
Borlänge
Maskinteknik
VT12
10 veckor
  • Teknik & Natur
  • Svenska
Konstruera dimensioneringsprogram och kostnadsunderlag (ställtid, stycktid, mtrlkost, op.kost, pers.kost mm) för Isakssons värmeväxlare. Programmet ska kunna användas för att dimensionera värmeväxlare till badhus, gym, hotell mm och visa på pay-offtid för kunden utifrån verkliga mätdata(insamlade värden). Vidare ska programmet kunna integreras med företagets hemsida så att kunden själv kan se sina kostnadsbesparingar. Idag finns inget MPS-system, men underlaget för att beräkna kostnaderna ska även kunna användas till att göra en kravspecifikation till nytt MPS-system, där även diskbänkar ska hanteras på samma sätt. Eventuellt kan även kritisk granskning av olika MPS-system vara en del av arbetet.
Konstruera dimensioneringsprogram och kostnadsunderlag (ställtid, stycktid, mtrlkost, op.kost, pers.kost mm) för Isakssons värmeväxlare.