Näringslivsutveckling inom besöksnäring

Älvdalens kommun, näringslivskontoret
Karin Hellström
Älvdalens kommun
Näringslivsutveckling inom småskalig besöksnäring
VT12
20 veckor
  • Ekonomi, Samhälle & Turism
  • Svenska
  • Engelska
Älvdalens kommun är en stor kommun där många företag är direkt eller indirekt i behov av besöksnäringen.
Det finns ett stort antal mindre aktörer som har sin verksamhet som ett livsstilsföretag men även ett antal mellanstora och större anläggningar.
Vi på näringslivskontoret arbetar för att få fler att samverka för att erbjuda besökaren en bättre totalupplevelse när de besöker Älvdalens kommun.
Vid årsskiftet startades VisitIdre AB som ska driva turistbyråer i kommunen och få företag att bli medlemmar och paketera tillsammans under www.visitidre.se
Nu arbetar vi med utmaningarna att få de små och stora att samsas under detta paraply för att nå ut på ett proffsigt sätt till besökare från hela världen.
Vi skulle tycka att det vore intressant om det finns någon/några studenter som gjorde ett examensarbete och analyserade hur vi kan få företagen att samverka bättre för att öka antalet besökare i vår kommun?

Kan man attrahera fler flöretagare att flytta till vår kommun för att starta företag inom besöksnäringen?

Vilka typer av företag saknas för att tillfredsställa kundernas behov?

Kan vi profilera oss på annat sätt för att attrahera fler företagare?

Vad kan kommunen göra i dessa frågor?

Har ni andra förslag är vi givetvis intresserade av dem!

Med vänliga hälsningar
Karin Hellström
Näringslivssamordnare i Älvdalens kommun
0251 - 80 232
karin.hellstrom@alvdalen.se