Om Exjobbsportalen

Exjobbsportalen drivs av Studenternas NäringsLivsEnhet och Högskolan Dalarna och har till syfte att föra samman studenter med aktörer i näringsliv och organisationer. 

Vi hjälper gärna dig som uppdragsgivare att identifiera en lämplig frågeställning och registrera denna i databasen. Tag kontakt med oss på Studenternas NäringsLivsEnhet så bokar vi en träff.

Vi strävar efter att kontinuerligt uppdatera och anpassa portalen och dess innehåll. Kontakta gärna oss med feedback och kommentarer.