Sponsorpaket - Peace & Love Foundation

Peace & Love Foundation
Christine Ambell
ambell@mytomorrow.se
Borlänge/Falun
Företagsekonomi
VT12
10 veckor
  • Ekonomi, Samhälle & Turism
  • Svenska
Två uppsatsstudenter sökes för att utreda och ta fram förslag på en finansieringsstrategi för Peace & Love Foundation. Uppsatsen ska föreslå paketering av sponsorpaket inom ramen av Peace & Loves värdegrund. Som uppsatsstudent genomför du benchmarking och ett flertal intervjuer av olika företag.

Du får tillgång till ett stort nätverk, men vi ser gärna att du kan arbeta självständigt och är orädd för att ta kontakt med personer och organisationer för intervju. Vi vill att du delar Peace & Loves värderingar och tycker att det ska vara lätt och enkelt att verka för positiva förändringar. Mer information om värderingar och projekt hittar du på vår nya hemsida http://www.peaceandlovefoundation.nu


Peace & Love Foundation sjösätter egna projekt, men har även en funktion i övriga verksamheter inom Peace & Love (Peace & Love festival, Peace & Love Artists, café Peace & Love). Lokala samarbeten och pilotprojekt är relevanta för nuvarande storlek, men ambitionen är att bygga upp koncept och idéer som kan växa från en Dala-modell till en Sverige-modell och så småningom till en internationell modell som kan användas utanför Sverige och anpassas efter andra länder.

Ovan utlysta examensarbeten är för studenter som läst till Företagsekonom eller liknande. Examensarbetet utförs med hjälp av Borlänge-Energi som har samarbetat med utländska kommuner inom miljöområdet sedan 90-talet. Borlänge-Energi har haft ett flertal examensarbetare i Asien och Sydamerika från bland annat KTH och Uppsala Universitet.
Två uppsatsstudenter sökes för att utreda och ta fram förslag på en finansieringsstrategi för Peace & Love Foundation. Uppsatsen ska föreslå paketering av sponsorpaket inom ramen av Peace & Loves värdegrund. Som uppsatsstudent genomför du benchmarking och ett flertal intervjuer av olika företag.