Student

Här till vänster kan du lista redan befintliga examensjobbsförslag.
Du som student kan även själv lägga till förslag under "Lägg till Exjobb".

Någon gång under din studietid, oftast i slutet av den, kommer du att skriva ett examensarbete/slutuppsats. Detta arbete kan med fördel skrivas i samverkan med yrkeslivet och väljer du att göra det finns vi här för att visa vilka olika vägar du kan använda dig av för att komma i kontakt med rätt uppdragsgivare. När du har kommit i kontakt med en uppdragsgivare där du vill skriva ditt arbete så kommer ni, tillsammans med handledare från högskolan formulera förslaget så att det passar om examensarbete/slutuppsats. Detta är en fantastisk chans för dig att komma i kontakt med yrkeslivet, få in en fot och knyta kontakter inför ditt framtida arbetsliv.

Studenten och högskolan ansvarar för att alla inblandade har samma förväntningar på arbetet och förståelse för vad examensarbetet innehåller.

Studenten ska bland annat:

  • Tydligt beskriva det avgränsade problemet som examensarbetet avhandlar.
  • Formulera frågeställning och sätta ett specifikt mål.
  • Självständigt ansvara för genomförande och resultat.
  • Självständigt analysera och dra slutsatser från sitt resultat.
  • Presentera arbetet på så sätt som efterfrågas från högskolan och uppdragsgivaren.

Examensarbetets utformning kan variera mellan olika ämnesområden och studenten ansvarar för att arbetet utformas, redovisas och försvaras enligt givna instruktioner.