Utlysning examensarbete i Chisinau Moldavien

Borlänge kommun
Anna Hagberg
Chisinau
VT12
10 veckor
  • Ekonomi, Samhälle & Turism
  • Teknik & Natur
  • Svenska
  • Engelska
Message will follow in English.


Moldaviens huvudstad Chisinau och Borlänge är vänorter sedan 2009 och just nu bedrivs ett antal utvecklingsprojekt mellan det kommunala bolaget Borlänge Energi och det kommunala bolaget i Chisinau Apa Canal inom VA och energiområdet (http://www.borlange.se/templates/BlgPage____25600.aspx)

Vi söker nu en examensarbetare som på uppdrag av Näringslivskontoret Borlänge kommun kan undersöka inom vilka områden som man skulle kunna starta ett näringslivsprojekt/samarbete. Detta examensarbete blir en förstudie till att i ett senare skede skicka in en ansökan om finansiering till ICLD ( Internationellt Centrum för Lokal demokrati, www.icld.se) för att starta ett konkret projekt.

Vi vill att du utför ditt examensarbete på plats i Chisinau och kan hjälpa till med kontakter och arrangera en kontorsplats. Vi rekommenderar att du söker MFS stipendium för att finansiera kostnaderna för din resa till Chisinau. ((http://www.programkontoret.se/Program-Stipendier/Program1/Minor-Field-Studies/)


Examensarbete kan genomföras under vår/sommar 2012 eller höst 2012. (Eventuellt hösten 2011 om det är möjligt att på så kort varsel söka MFS)Med vänlig hälsningAnna Hagberg
Projektledare
070-310 22 95
anna.hagberg@borlange.se


_________________________________________________

Master thesis in Chisinau Moldova

The capital of Chisinau and Borlänge are sister cities since year 2009 and we have right now some ongoing development projects in the area of water, waste water and energy (http://www.borlange.se/templates/BlgPage____25603.aspx).

The Business Unit at Borlänge municipality is now looking for a master thesis student that can spend some time in Chisinau and investigate which area we most successfully could start a business project within between Borlänge municipality and Wuhan municipality. We would like to know what we have in common and what each partner could gain from starting collaboration in the business area.
This master thesis will work as a pre-feasibility study for later applying to the municipal partnership program that is administrated by ICLD (www.icld.se)

We want you to do your thesis in Chisinau and we can help you with valuable contacts and arrange an office place in Chisinau.

The master thesis could be conducted autumn 2011, spring 2012 or autumn 2012.
Best regardsAnna Hagberg
Projektledare
070-310 22 95
anna.hagberg@borlange.se

Vi söker nu en examensarbetare som på uppdrag av Näringslivskontoret Borlänge kommun kan undersöka inom vilka områden som man skulle kunna starta ett näringslivsprojekt/samarbete. Detta examensarbete blir en förstudie till att i ett senare skede skicka in en ansökan om finansiering till ICLD ( Internationellt Centrum för Lokal demokrati, www.icld.se) för att starta ett konkret projekt.